Andra Gröna


Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. I Grön Ungdom Norrköping ingår alla medlemmar som är skrivna i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Finspångs kommun.
Våra lokala språkrör heter Maria Külen och Shilan Gulnezer. Maria nås på telefonnummer 0760 66 72 35 eller maria.kulen@hotmail.se, och Shilan nås på telefonnummer 0739 37 67 02 eller shilangulnezer@hotmail.se.

Gröna Studenter
Gröna studenter Linköping/Norrköping – Miljöpartiets studentförbund för LIU – för att sprida kunskap om grön ideologi, för ett grönare campus och för att tillsammans diskutera och utveckla den gröna ideologin.
För snabb kontakt, ring Sofia Löfberg på 0704468231. Mail: lkpgnkpg@gronastudenter.se

https://www.facebook.com/mp.norrkoping

https://twitter.com/MPNrkp

http://norrkoping.mpbloggar.se/

https://www.facebook.com/GronUngdomNorrkoping