Andra Gröna


Gröna Studenter
Gröna studenter Linköping/Norrköping – Miljöpartiets studentförbund för LIU – för att sprida kunskap om grön ideologi, för ett grönare campus och för att tillsammans diskutera och utveckla den gröna ideologin.
För snabb kontakt, ring Sofia Löfberg på 0704468231. Mail: lkpgnkpg@gronastudenter.se


https://www.facebook.com/mp.norrkoping

https://twitter.com/MPNrkp


https://www.facebook.com/GronUngdomNorrkoping