Grön politik i Norrköping

Miljöpartiet de gröna är en del av en global rörelse, som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Människan är en kreativ och empatisk varelse, som vill och kan ta ansvar. Vi vill vara en röst för de som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med världens människor

Vår samhällsanalys bygger på en helhetssyn där allt hänger ihop och där vi är beroende av varandra.
Så har även hållbarheten tre dimensioner:
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta i samhällsbygget. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet.

Världen och mänskligheten står inför stora och omvälvande skeenden när klimatet förändras. Många gör redan medvetna val för att leva solidariskt, miljövänligt och hållbart. Forskningens resultat ska tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningarna.

Vi står inför många utmaningar och möjligheter och Miljöpartiet i Norrköping vill med sin politik bidra aktivt till det arbetet.
2015 antog FN ett nytt måldokument som ska vara genomfört på 15 år. De globala målen, eller Agenda 2030.

För att visa att Miljöpartiet i Norrköping tar detta på allvar vill vi bidra till att Agenda 2030 blir verklighet också på lokal nivå och ett effektivt sätt att arbeta för det är att ha ett hållbarhetsutskott.

Vi vill:
- att kommunen inrättar ett hållbarhetsutskott.
  Läsa vårt lokala handlingsprogram och valmanifest för 2018-2022.  Ċ
  Michael Williams,
  7 aug. 2018 05:15
  Ċ
  Michael Williams,
  7 aug. 2018 05:16
  Comments