Energi

Kommunen och dess kommunala bolag ska verka för att utöka energiutvinning genom vindkraft och solenergi såväl inom som utanför kommunen En decentraliserad energiutvinning bryter också de stora energibolagens makt och stärker demokratin. Kommunen ska också kontinuerligt arbeta med att minska förbrukningen av elektricitet.

Kommunen ska förbättra isolering och annan energibesparing i sina fastigheter. Vidare bör man kräva hög energieffektivitet vid upphandling av energiförbrukande system. Kommunen bör verka för att sätta upp lokala solcellsanläggningar på sina fastigheter och ställa krav på lägsta möjliga energiförbrukning vid byggande på kommunal mark.

Minskad energiförbrukning och övergång till förnybara energikällor är inte bara en kommunal angelägenhet utan måste omfatta hela samhället. Kommunen måste därför utvidga sin energirådgivning åt Norrköpings invånare och företag. Universitetet har möjlighet att bidra med kunskaper på många områden, bl a inom solenergi.

Vi vill:
  • att kommunen uppmuntrar anslutning av vindkraftverk, solceller och andra miljövänliga energialstrare inom kommunen
  • att kommunen bygger vindkraftverk på lämpliga platser i och utanför kommunen
  • att kommunen och dess bolag ökar energisparandet i egna fastigheter och ställer hårdare krav vid upphandlingar
  • att kommunen utvidgar sin energirådgivning till att aktivt kontakta fastighetsägare och industriföretag för att diskutera energisparåtgärder
  • att kommunen ska ställa krav på lägsta möjliga energiförbrukning vid byggande på kommunal mark 
Comments