Kultur & fritid

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Vår kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för all

Samhället måste vårda sina friskfaktorer. Ett rikt och mångformigt utbud av kultur och fritidsverksamheter är omvittnat kostnadseffektivt i byggandet av social hållbarhet. Folkbildning har alltid haft en viktig roll i lyftandet av människor och är så även i dagens kunskapssamhälle. Människor ska alltid ges rätt att definiera sin egen   identitet och utöva sin egen kultur. Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar viktigt.

Norrköping ska vara en ledande stad i Sverige när det gäller kulturutbudet, där offentlig teater och symfoniorkester stärks av fria musik- och teatergrupper, muséer blandade med nya forskarmiljöer inom högteknologisk visualisering.

Kultur- och musikskolor samt skolor och studieförbund är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta bekantskap med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.


Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek ska garantera allmänhetens tillgång till ett brett kulturutbud. Lån av böcker och andra medier ska förmedlas av utbildade bibliotekarier och ska vara avgiftsfritt.

Föreningslivet är bärare av vårt lands demokratiska traditioner och behöver fortsatt starkt samhällsstöd. Stödet ska vara generöst och rättvist fördelat. Genom resurser till bland annat ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för personer med funktionsnedsättning, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa. Kultur- och fritidsverksamheten har också ett kompensatoriskt uppdrag vilket motiverar speciella riktade insatser till vissa föreningar och målgrupper.

Vi vill:
  • ha ett rikt kulturliv som består av såväl klassiska institutioner som fria grupper och individer.
  • att människor alltid ska ges rätt att definiera sin egen identitet och utöva sin egen kultur.
  • att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.
  • ha välförsedda och offentliga bibliotek med utbildad personal och fria lån.
  • ha ungdoms- och breddidrott för alla. Det ska också finnas goda möjligheter till spontanidrott i hela kommunen.
Comments