Tåg & kollektivtrafik

2 MILJARDER KAN VI ANVÄNDA BÄTTRE ÄN FÖR ATT FLYTTA RESECENTRUM
Utred alternativet att placera resecentrum och spårdragning för Ostlänken på i huvudsak nuvarande platser!


Vi  vill
  • Att Norrköpings kommun genomför en grundlig utredning av en spårdragning som utnyttjar bangårdsområdet vid nuvarande resecentrum istället för spår diagonalt över Södra Butängen,
  • Att Norrköpings kommun genomför en grundlig utredning om markförläggning av resecentrum.
  • De olika alternativen ska sedan kunna jämförande utvärderas genom att ställas mot varandra med vad som är mer eller mindre positivt/ negativt för respektive alternativ.
  • Miljöpartiets Ulf Nilsson med flera har arbetat för man ser möjligheter för kommunen att spara upp emot två miljarder om Resecentrum får bli kvar på nuvarande plats när Ostlänken byggs. 
Comments