Just nu

Det absolut senaste som händer hos Miljöpartiet i Norrköping hittar du alltid på: 
Facebook: https://www.facebook.com/mp.norrkoping Twitter: https://twitter.com/MPNrkp Instagram: http://www.instagram.com/mpnorrkoping

Smörblomster är veckobrevet från Miljöpartiet i Norrköping. Du hittar de senaste numren i arkivet.

AKTUELL DEBATTARTIKEL

Värna den biologiska mångfalden

Ett av de största miljöproblemen idag, som det talas alldeles för lite om, är artutrotningen eller förlusten av biologisk mångfald. Vi har den senaste tiden kunnat läsa om att den sista hanen av den vita noshörningen dött och att insekterna i Tyskland minskat med 75 % på 27 år. Detta är ekologiska katastrofer. Det är även ett mänskligt misslyckande.

Artutrotning har skett tidigare i vår planets historia och senaste gången det inträffade var när dinosaurierna dog ut. Skillnaden från de tidigare gånger det hänt är att denna gång är det vi, människan, som orsakar utdöendet.

Frågan är hur det har kunnat bli så här och om vi människor klarar att leva på ett sätt där det går att bevara och skydda arter och ekosystem. Idag brukar vi våra naturresurser, våra skogar, våra marker och våra hav som om de vore oändliga. För 100 år sedan när vi var 2 miljarder människor var detta möjligt. Idag när vi närmar oss 10 miljarder är det inte hållbart längre. Vi måste alltså ändra vårt sätt att leva. Men det innebär inte att vi behöver försämra vår livskvalitet, tvärtom. I ett ekologiskt hållbart samhälle mår även människorna mycket bättre.

Vad kan vi då göra för att värna den biologiska mångfalden i vår kommun? Miljöpartiet de gröna i Norrköping vill värna den biologiska mångfalden genom att:

Vi vill öka andelen skyddad natur i kommunen och satsa på naturvård, främja hyggesfritt skogsbruk och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket. Vi vill även satsa på naturskolor och ökad kunskap om biologisk mångfald inom all utbildning.

Jens Andersson Kandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet Mia Sköld Oppositionsråd
(Norrköpings tidningar 22 maj 2018)

 

https://www.facebook.com/mp.norrkoping

https://twitter.com/MPNrkp

http://norrkoping.mpbloggar.se/

https://www.facebook.com/GronUngdomNorrkoping