Just nu

Det absolut senaste som händer hos Miljöpartiet i Norrköping hittar du alltid på: 
Facebook: https://www.facebook.com/mp.norrkoping Twitter: https://twitter.com/MPNrkp Instagram: http://www.instagram.com/mpnorrkoping

Smörblomster är veckobrevet från Miljöpartiet i Norrköping. Du hittar de senaste numren i arkivet.

AKTUELL DEBATTARTIKEL

Antibiotika NU och i framtiden.

Antibiotika har varit, och kommer att, under överskådlig framtid, fortsätta vara ett av våra absolut viktigaste läkemedel. Vi behöver arbeta på alla tänkbara plan för att se till att det får fortsätta vara så.

Efter 2050 beräknas 10 miljoner människor dö årligen på grund av antibiotikaresistenta bakterier – om vi inte omedelbart vidtar kraftfulla åtgärder. Om vi fortsätter med dagens överanvändning kommer stam efter stam av antibiotika bli overksamt på grund av resistens. Operationer som med fungerande antibiotika mest varit rutinoperationer kan förvandlas till livsfarliga projekt. Viss cancervård, och vården av för tidigt födda barn riskerar att äventyras.

Redan nu sprider sig de resistenta bakterierna så att tidigare banala åkommor kan leda till svåra infektioner och för tidig död. Europeiska smittskyddsmyndigheterna uppskattar att 25 000 dödsfall inom EU varje år beror på antibiotikaresistens. Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra att detta blir allt för utbrett.

De största antibiotikaanvändarna är dock inte sjuka människor, utan friska djur.

Runt om i världen ger man antibiotika till djurbesättningar för att de inte ska BLI sjuka, eller, för att de ska växa snabbare och bli större. Det skiljer mycket i användningen av antibiotika i förebyggande syfte fån olika länder. I norden är vi förhållandevis bra på att hålla ned förskrivningarna, medan Sydeuropa har mycket stora mängder antibiotika direkt i fodret.

Miljöpartiet vill att vi alla ska hjälpas åt att minska risken för att fler stammar av antibiotika ska bli overksamma på grund av resistens. Vi vill lägga en skatt på kött som kommer från djur som fått antibiotika utan att ha varit sjuka.

På så sätt kan vi få in pengar till statskassan som kan hjälpa till att bekosta klimat- och miljöfrämjande åtgärder, utan att det går ut över skola, vård och omsorg, eller andra verksamheter.

På så sätt vill Miljöpartiet vara med och ta ansvar för att vårt viktigaste läkemedel även i framtiden ska hjälpa människor till ett friskare liv.

Se det som ett vallöfte - NU.

Mia Sköld (MP)

 

https://www.facebook.com/mp.norrkoping

https://twitter.com/MPNrkp


https://www.facebook.com/GronUngdomNorrkoping