Just nu

Miljöpartiet i Norrköping presenterar sitt budgetförslag för 2018.

Bland våra förslag:
  • Miljöpartiet i Norrköping vill att Norrköpings kommun inrättar ett hållbarhetsutskott under Kommunstyrelsen, för att arbeta övergripande med att allt hållbarhetsarbete i kommunen.
  • Miljöpartiet i Norrköping vill att Norrköpings kommun utökar forskningsfondens sökbara forskningsområden med ett femte område, nämligen miljö- och klimatanpassning för industri och näringsliv.
  • Miljöpartiet i Norrköping vill att Norrköpings kommun säkrar att Glans vatten håller ”god ekologisk status”.
Hoppas du vill läsa mer om hur Miljöpartiet i Norrköping vill arbeta för att Norrköping ska bli grönare och mer hållbart i budgetdokumentet.

Det absolut senaste som händer hos Miljöpartiet i Norrköping hittar du alltid på: 
Facebook: https://www.facebook.com/mp.norrkoping Twitter: https://twitter.com/MPNrkp Instagram: http://www.instagram.com/mpnorrkoping

Smörblomster är veckobrevet från Miljöpartiet i Norrköping. Du hittar de senaste numren i arkivet.

AKTUELL DEBATTARTIKEL

Sann Miljöpartistisk skolpolitik.

Utomhuspedagogik är ett begrepp som används om undervisning som sker i utemiljö, med naturen som läromedel och med elevaktiva uppgifter. Redan på 1800-talet fanns ”open-door-school” i England, och ur-och skurförskolor finns lite varstans i Sverige. Nu behöver vi lyfta begreppet till att omfatta även de högre stadierna i vårt utbildningssystem. Det är inte krångligt och det har många vetenskapligt påvisade fördelar.

Det finns undersökningar som tydligt visar att både elever och lärare som tillbringar tid utomhus har färre sjukdagar och bättre psykisk hälsa. Utomhuspedagogik har alltså ett klart hälsofrämjande inslag. Bara detta borde räcka för att våra elever skulle få ett större antal timmar med utomhuspedagogik. Det finns undersökningar som visar att elevernas nyfikenhet ökar om de får undersöka och lära i riktiga miljöer och nyfikna elever har lättare att lära.

För att kunna öka antalet undervisningstimmar i utomhusmiljö krävs bara några få saker. Natur och utomhusklassrum.

Ett fungerande utomhusklassrum är inte något dyrt och krångligt. Det behövs hyfsat bekväma sittplatser som ska räcka till en hel klass, så alla kan se och höra, sittbänkar i en cirkel är bra. Det krävs ett större bord i mitten av cirkeln som klarar av värme och andra slitage bra så läraren och eleverna kan demonstrera och utföra experiment. Det behövs ett tak över hela platsen så att man kan jobba utan att bli våt av regn.

Utomhusklassrum kan finnas i anslutning till biotopen insjö, vid kulturlandskapet odlingsrösen i skogen, vid den fantastiskt vackra branten, osv. Det är en fördel om man vid planeringen och anläggandet av kommunens utomhusklassrum verkligen tänker till så att så många olika miljöer som möjligt får ett uteklassrum. 

Det går att bedriva väldigt mycket undervisning utomhus, men det finns absolut ämnen som lämpar sig bättre att jobba med hemma i klassrummet. Utomhuspedagogik ska inte ersätta något, utan vara ett komplement. Dock kan det vara bra att ha som mål att all möjlig undervisning ska ske utomhus. Det går att ha matematik ute. Geometri och statistik passar bra för utomhus, men grunderna, att verkligen lära sig räkna, passar bäst i klassrummet. Språk och svenska kan använda naturen som inspirationsmiljö, men passar nog i sina större block bäst i den vanliga skolmiljön.

Biologi, fysik, kemi, bild och geografi är de ämnen man i första hand tänker på när det gäller utomhuspedagogik, men stora delar av historia och samhällskunskap passar också för utomhuspedagogik. Att själv få se kolbottnar, odlingsrösen och fägator i naturen kan ge en mycket större förståelse för hur livet har sett ut i tidigare generationer.

En väl organiserad utomhuspedagogik för alla elever. En lärmiljö som främjar god hälsa och som stimulerar till ett nyfiket lärande. Det är Miljöpartistisk skolpolitik på riktigt.

Mia Sköld (MP)

 Norrköpings Tidningar 2017-08-30

 

https://www.facebook.com/mp.norrkoping

https://twitter.com/MPNrkp

http://norrkoping.mpbloggar.se/

https://www.facebook.com/GronUngdomNorrkoping